Gua číslo

Gua číslo spadá do systému štyroch pilierov FS, ktoré sú rok, mesiac, deň a hodina narodenia. Tak isto ako máme energiu yinovú a yangovú, aj každý rok môže byť jinový alebo jangový a rovnako aj mesiac, deň a hodina.
 
Z pomeru týchto jin a jang, ktoré sa nachádzajú v dátume, hodine a minúte narodenia vychádza gua číslo. Gua čísla sú od 1 po 9. Na základe gua čísla vieme pripraviť rozdielne analýzy ušité na mieru jednotlivým ľuďom, napríklad určiť najvhodnejší svetový smer, kde by mal byť vchod do bytu alebo svetový smer, ktorým by mali mať pri spánku otočenú hlavu.