Čísla vo Feng Šuej

Svetové strany môžem posilňovať aj číslami. Rovnako ako je každému svetovému smeru priradený živel, každý svetový smer a teda aj živel, ktorý k nemu patrí má svoje číslo.

S=1
SV=8
V=3
JV=4
J=9
JZ=2
Z=7
SZ=6
C=5


Ako vieme tieto čísla využiť? Svetový smer JZ predstavuje vzťahy a partnerstvo, prislúchajúci živel je zem základná. Doplnok, ktorý predstavuje zem je napríklad keramická váza. Ak chceme živel JZ posilniť, umiestnime tam keramickú vázu. Účinok sa zdvojnásobí ak umiestnime keramické vázy 2, pretože juhozápadu patrí číslo 2.

Ak chceme napríklad posilniť energiu dreva vo východe, umiestnime tam stromčeky. Ich účinok vieme znásobiť tak, že ich umiestnime 3 vedľa seba, pretože V prináleží číslo 3.

Dôležité je tiež doplnky umiestňovať v správnych tvaroch.

 Diagram umiestnenia doplnkov