Školy vo Feng Šuej

Základnou školou vo feng šuej je škola tvarov, ktorá nezohľadňuje svetové smery. Tá hovorí len o základných princípoch, ako napr.: keď varíme, nemáme mať za sebou dvere, posteľ nemáme mať medzi oknom a dverami atď.

Bagua

Nad ňu nadradená je škola kompasu, ktorá pracuje na základe sektorovej analýzy. Tá analyzuje priestor z pohľadu rozčlenenia na dobré a zlé sektory. Dobré sektory sú rast, kontinuita, uzdravenie, zlé katastrofa, konflikty, nevyváženosť a stagnácia.

Ešte presnejšia je škola hviezd, ktorá hovorí o tom, že každý svetový smer má svoje kvality. Pri využití školy hviezd je škola tvarov len pomocná. Okrem týchto existuje ešte mnoho ďalších škôl, napríklad škola čísel, ktorá každému svetovému smeru prideľuje číslo, ktorým môžeme tento svetový smer posilniť, ďalej škola 24 vchodov, polaritná metóda atď.

Svetové smery